ค้นพบจำนวน 209 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเอี่ยมประดิษฐ์ ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดอุดมธานี ซ.อุดมธานี ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดอินประชาราม ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดอินทาราม ซ.อินทราราม ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดอำภาศิริวงศ์ ซ.3369 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดอารีราษฎร์ ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดอัมพวัน ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดอรุฌฉายาราม ซ.โยธาธิการ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม ถ. 28 กันยา ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดใหม่พงษ์โสภณ ซ.โยธาธิการ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดใหม่บำเพ็ญผล ซ.รพช. ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดใหญ่โพธาราม (วัดกลาง) ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดใหญ่ทักขิณาราม ถ.,เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 3, ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดแหลมไม้ย้อย ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดหุบเมย ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดห้วยโรง ซ.ชลประสิทธิ์ 14 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองหัวลิงใน ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดหนองสองห้อง ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดหนองรี ซ.นย. 2013 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดหนองโพธิ์ ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองทองทราย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองเตย ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองจิก ซ.Thanon Chon Prasit ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองเคี่ยม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดโสภาประชาสรรค์ (วัดเกาะเรียง) ซ.เทศบาล 5 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสุวรรณ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสุนทรพิชิตาราม ซ.ฉช. 3001 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดสุตธรรมาราม ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสันติวัฒนาราม ซ.โยธาธิการ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดสันตยาราม ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสะพาน (วัดหลวงพ่อเกิด) ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.คุณหม่อม ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดสวนหงษ์ ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสมอบุญคง ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดส้มป่อย ซ.ตลาดเก่า ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสมบูรณ์สามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดศรีสุวรรณ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดศรีเมือง ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดศรีมงคล (วัดคลองคล้า) ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดศรีนาวา ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดศรีจุฬา ซ.โยธาธิการ นย. 30 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดศรีกะอาง ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดวิหารขาวเจติยาราม ซ.เทศบาล 24 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดวังยายฉิม ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังปลาจีด ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังบัว ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดวังไทร ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังตูม ซ.นย. 2001 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังดอกไม้ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังกระโจม ซ.นครนายก-รังสิต 3/1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเลขธรรมกิตติ์ ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดลำบัวลอย ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดละว้า ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดรางตะเคียนศรัทธาธรรม ซ.นย. 5025 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดรังษีโสภณ ซ.บ้านใหญ่ 2 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดไม้รวก ซ.3222 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดมารดาพระศาสนจักร ซ.นครนายก-รังสิต 1 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดมณีวงศ์ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดมงคลถาวร ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโพธิ์ศรี ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธิ์ปากพลี ซ.โยธาธิการ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธินายก ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโพธิ์ไทร ถ.,เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 9, ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโพธิ์แทน ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดโพธิ์ทอง ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธิ์งาม ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดพิกุลแก้ว ซ.เทศบาล 24 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดพลอยกระจ่างศรี ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดพระผู้ไถ่เสาวภา ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดพระโต ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดพรหมเพชร ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดพรหมณี ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดฝั่งคลอง ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโปร่งไผ่จันทรังษี ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดป่าขะ ซ.3222 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดปากคลองพระอาจารย์ ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดประสิทธิเวช ซ.โยธาธิการ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดประชานิมิต (วัดหนองบัวตาโต้) ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดปทุมวงษาวาส (วัดบ้านใหม่) ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโบสถ์ร้างนาหินเก่า ซ.3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโบสถ์เจริญธรรม ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดโบสถ์การ้อง ซ.โยธาธิการ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบุหย่อง ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบุญนาครักขิตาราม ถ.ชลประสิทธิ์ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบุญเขต (วัดบางนางเล็ก) ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดบุ่งเข้สุขาราม ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดบุ่งกระเบา ซ.3049 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านใหม่ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านหนองคันจาม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบ้านวังรี ซ.ตลาด ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านพริก ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบ้านพร้าว ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบ้านบุ่ง ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านดง ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง