ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่สุวรรณโณ (วัดหนองไข่น้ำ) ซ.3034 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดหนองใหญ่ ซ.21 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดหนองถ้ำ ซ.3017 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดหนองโดนน้อย ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดหนองจิก ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดหนองคณฑี ซ.3022 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดหนองแกสิงนภาราม ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดหนองกระทุ่ม ซ.3334 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดสายตรี ซ.ยางร่วมพัฒนา ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดสวนสำราญ ซ.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดส้มป่อย ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดศาลาแพร่ ซ.ยางร่วมพัฒนา ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดศรีนิคมาราม ซ.3302 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดศรีจอมทอง ซ.3250 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดลับแลบุญส่ง ซ.3034 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ถ.พหลโยธิน ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดม่วงฝ้าย ซ.ซับบอน ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพุทธนิคม ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพุซาง ซ.3334 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพุคำบรรพต ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพุคำจาน ซ.3334 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพุขามหวาน ซ.3334 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพุกร่าง ซ.3022 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ซ.สมเด็จ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพระพุทธบาท ซ.สมเด็จ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพรหมประสิทธิ์ ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดประดู่ ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดบ้านโพธิ์ ซ.3250 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดบ้านน้อย ซ.3034 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดเนินยาว ซ.1 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดนุตจรัสวงศาราม (วัดฤาษี) ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดนิคมวาสี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดนิคมเขมาราม ซ.3334 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดนายาว ถ.พหลโยธิน ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดธารเกษม ซ.3334 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดเทพประทาน ซ.3022 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดตาลเสี้ยนสีมาราษฎร์ ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดตรีบุญญาราม ซ.3302 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดซับบอน (วัดเขาวงนอก) ซ.3034 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดเจริญธรรม (วัดถ้ำภูตอง) ซ.3017 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดโคกสะอาด ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดเขาวง ซ.3034 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดเขาพลัด ซ.3034 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดเขาบอระเพ็ด ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดเขาเงิน ซ.3302 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดเขตสว่าง ซ.ซับบอน ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดโกมลกิตติ (วัดสระลำไย) ซ.ยางร่วมพัฒนา ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดกัลยาณบรรพต ซ.3022 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
คริสตจักรพระพรสันติสุข ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง