ค้นพบจำนวน 106 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอรัญญวาสี (วัดเขาจำปา) ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองโสน (วัดป่าสัก) ถ.,เทศบาล 4 10, ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองยาวสูง ซ.1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองยาวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองบัว ถ.พหลโยธิน ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองโนเหนือ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองโนใต้ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองจักร ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองขริ้น ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหงษาดาราวาส ซ.3225 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดสุวรรณคีรี ซ.สบ. 4018 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดศาลาแดง ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดศรีบุรีรตนาราม (วัดปากเพรียว) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 6 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดแพะโคก ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดพระพุทธฉาย ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป่าสัก ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป่าไผ่ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป่าบำเพ็ญธรรม ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดปากข้าวสารเหนือ ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดปากข้าวสารใต้ ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป๊อกแป๊ก ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดบ้านอ้อย ซ.เทศบาล 7 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดบ้านบึง ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 34 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดบ้านกล้วย ซ.พหลโยธิน 16 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโนนสภาราม ถ.พหลโยธิน ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดนาร่อง ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดทองพุ่มพวง ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 14 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโตนด ซ.3225 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดตะกุด ถ.พหลโยธิน ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดดาวเรือง ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเชิงเขา (วัดเขาดิน) ซ.พหลโยธิน 7 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเจดีย์งาม ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 40 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโคกหนามแท่ง ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเขาลาดวนาราม ซ.1 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเขาคูบา ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 1 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเขาไกรลาศ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดแก่งขนุน ถ.,เทศบาล 4 17, ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดกุดนกเปล้า ซ.สบ. 4018 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
มัสยิดมะบาดุ้ลบารี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
คริสตจักรสัมพันธ์พระคุณพระเจ้าสระบุรี ซ.พหลโยธิน 9 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
คริสตจักรสระบุรี ซ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
คริสตจักรร่วมนิมิตสระบุรี (ในมูลนิธิหทัยทิพย์แห่งประเทศไทย) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 1 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
คริสตจักรความหวังสระบุรี ซ.สุดบรรทัด 13 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดศรีบุรีรตนาราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดซอยสิบ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดถ้ำวิมานแก้ว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-334657
วัดป่าดำรงธรรม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดศรัทธาประชากร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-351144
วัดหน้าพระลาน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-334695
036-347420
วัดโคกดินแดง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดประสิทธิ์พรชัย อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดพุแค อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-369034
วัดสามัคคีธรรม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดป่าคา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-275304
วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-275324
วัดสาธุประชาสรรค์ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-369563
036-369413
วัดโตนด ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป่าสัก ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหงษ์ดาราวาส อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดหัวถนน ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดนาร่อง ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป๊อกแป๊ก ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองโนใต้ ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-307031
วัดหนองโนใต้ ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-307031
วัดป่าไผ่ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองขริ้น ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองเขื่อนช้าง ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองยาวใต้ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-225578
วัดหนองยาวสูง ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-302998
วัดปากข้าวสารใต้ ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-225219
วัดปากข้าวสารใต้ ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-225219
วัดสุวรรณคีรี ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-230284
วัดบ้านพลับ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-225196
036-302066
วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-713807
036-303169
วัดโคกหนามแท่ง ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-302415
วัดกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโคกเพ็ก ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเจริญราษฎร์บำรุง (โนนคล้อ) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเจริญราษฎร์บำรุง (โนนคล้อ) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโนนสภาราม ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-712119
วัดตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดท่าเยี่ยม ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองบัว ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดห้วยลี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดตะกุด ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-730584
วัดบ้านกล้วย ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดตะกุด ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-730584
วัดประดิษฐ์ธรรม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดพุแค อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-369034
วัดสูงยาง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-361079
วัดท่าวัว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดผึ้งรวง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-317004
วัดเพลียขวา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดแพะโคก อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-317004
วัดเขาดิน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-727837
036-727830
วัดถ้ำเจริญสุข อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดสุนันทาราม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-361073
วัดหนองขริ้น ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดบ้านกอก อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-361077
วัดบ้านกอก อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 036-361077
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง