ค้นพบจำนวน 43 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอรัญญวาสี ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่วงเดือน ถ.สามง่าม 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่ดอนตานนท์สิตาราม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดหนองอ้ายสาม ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองโสน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดหนองน้ำใส ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองทาระภู ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองแจง ซ.ชน. 4017 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสะตือสิงห์ ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสวนอัมพวัน (วัดบ้านพวก) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสระดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดสระแก้ว ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดศรีนวล ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดศรีเจริญธรรม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดวิจิตรรังสิตาราม ซ.3211 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดวิจิตรรังสรรค์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดวังกะชาย ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดราษฎร์ศรัทธาราม (วัดดอนกะพี้) ซ.ชน. 4013 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดราษฎร์บำรุง (วัดหนองต่อ) ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดรางดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดรางจิก ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดไพรนกยูง ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดพิชัยนาวาส ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดพรหมวิหาร ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดโป่งมั่ง ซ.ชน. 4013 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดประชุมธรรม (วัดทับนา) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดบ้านใหม่ ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดบ้านพราน ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดธรรมวิจิตร (วัดดอนสีนวน) ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดท่าโบสถ์ ถ.ยุทธศาสตร์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดท่าแก้ว ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดท่ากฤษณา ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดทับขี้เหล็ก ซ.ชน. 3059 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดถ้ำเข้ ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดเด่นใหญ่ ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดชัฎฝางราษฎร์บำรุง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดโคกหมู ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดคลองธรรม ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดคลองจันทร์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชื่ยน) ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) 145 อ.หันคา จ.ชัยนาท 84190 056-401474
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง