ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอัมพวนาราม ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดอรุณศิริวัฒนาราม ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดใหม่วงเดือน (วัดบึงจำรัง) ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดแหลมหว้า ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดแหลมหว้า (วัดใต้) ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหาดกองสิน ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหัวยาง ซ.ชัยณรงค์ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดห่อทองคำเมตตาภาวนาราม ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหลวงพ่อขาว ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหนองตาดำ ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสุขารมย์ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสะพาน ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดส่องคบ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสระเนินพระราม ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสร้อยสังข์สถิตย์ ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดศรัทธาราษฎร์ (วัดคลองปลาไหล) ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดวังเคียน ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดลัดเสนาบดี ซ.ชน. 1005 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดโรงวัว ซ.1 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดโพธิ์ภาวนาราม ซ.เทศบาล 9 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดพระยาตาก ซ.340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดพรวน ซ.340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดฝาง ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (วัดเขาพลอง) ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดบ้านกลำ ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเนินถ่าน ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดธรรมามูลวรวิหาร ซ.ชน. 5001 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดท่าช้าง ซ.ชน. 1002 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดท่าชัย ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดดักคะนน ซ.3244 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดดอนรังนก ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเจริญสุข ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดจันทราราม ซ.ชน. 3027 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดงิ้ว ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเขื่อนพลเทพ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเขาท่าพระ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
มัสยิดมูฮำมาดียะห์ ซ.เทศบาล 5 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
คริสตจักรชัยนาท ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดธรรมามูลวรวิหาร (วัดธรรมามูล) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดพระบรมธาตุ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง