ค้นพบจำนวน 246 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอู่ตะเภา ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดอินทาราม ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดอารีทวีวนาราม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดอัมพวนาราม ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดอรุณศิริวัฒนาราม ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดอรัญญวาสี ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่วงเดือน ถ.สามง่าม 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่วงเดือน (วัดบึงจำรัง) ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดใหม่ดอนตานนท์สิตาราม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่เจริญพร ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
วัดใหม่เจริญธรรม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดแหลมหว้า ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดแหลมหว้า (วัดใต้) ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเหนือใต้ ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดหาดกองสิน ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหางน้ำหนองแขม ซ.พหลโยธิน ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดหางน้ำสาคร ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหางแขยง ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหัวหว้า ซ.ชน. 4024 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหัวยาง ซ.ชัยณรงค์ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหัวถนน ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหัวตะพาน ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดห่อทองคำเมตตาภาวนาราม ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหลวงสิริบูรณาราม ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดหลวงพ่อขาว ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหนองอ้ายสาม ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองโสน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดหนองยาง ซ.ชน. 4011 จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองยอ ซ.ชน. 2007 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหนองไม้แก่น ซ.ชน. 4010 จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองม่วง ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดหนองพังนาค ซ.AH1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดหนองพญา ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองปลิง ซ.3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดหนองน้ำใส ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองน้อย ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองทาระภู ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองตาตน ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหนองตาดำ ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหนองตะขบ ซ.ชน. 4009 จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองเดิ่น ซ.3213 จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองเด่น ซ.ชน. 4011 จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองแจง ซ.ชน. 4017 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองจิก ซ.3213 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองแขม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดหนองขนาก ซ.ชน. 4001 จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองแก ซ.ชน. 4045 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองกระทุ่ม ซ.ชน. 2007 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดสุวรรณโคตมาราม (วัดคลองมอญ) ซ.3183 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดสุขารมย์ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสุขเดือน 5 ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
วัดสิงห์สถิตย์ ถ.ดีประดิษฐ์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดสามัคคีธรรม ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดสามนิ้ว ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดสังฆาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดสะพานหิน ซ.ชน. 4010 จ.ชัยนาท 17120
วัดสะพาน ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสะตือสิงห์ ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสองพี่น้อง ถ.หน้าพระลาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดส่องคบ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสวนอัมพวัน (วัดบ้านพวก) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสวนลำใย ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดสระไม้แดง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดสระเนินพระราม ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสระดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดสระแก้ว ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสร้อยสังข์สถิตย์ ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสรรพยาวัฒนทาราม ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดสมุทร ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดสมอ ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดศาลาขาว ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดศรีสิทธิการาม ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดศรีสโมสร ซ.3213 จ.ชัยนาท 17120
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดศรีมณีวรรณ (วัดธรรมศิริอุปถัมภ์) ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดศรีมงคล ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดศรีนวล ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดศรีชัยวัฒนาราม ซ.3213 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดศรีเจริญธรรม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดศรีเจริญธรรม (วัดหนองกระดาน) ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
วัดศรีเจริญ ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดศรัทธาราษฎร์ (วัดคลองปลาไหล) ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดวิหารทอง ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดวิจิตรรังสิตาราม ซ.3211 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดวิจิตรรังสรรค์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดวังหมัน ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดวังสาคร ซ.AH1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดวังน้ำขาว ซ.3213 จ.ชัยนาท 17120
วัดวังเคียน ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดวังคอไห ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
วัดวังกะชาย ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดลัดเสนาบดี ซ.ชน. 1005 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดโรงวัว ซ.1 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม ซ.อน. 4026 จ.ชัยนาท 17130
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดราษฎร์ศรัทธาราม (วัดดอนกะพี้) ซ.ชน. 4013 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดราษฎรศรัทธาธรรม ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง