ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหลวงวัง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดหนองกระทุ่ม ซ.3032 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสี่เลี่ยม ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสิงห์สุทธาวาส ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสามัคคีธรรม ซ.สห. 4038 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสาธุการาม ซ.สห. 4036 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสละบาป ซ.สห. 4036 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดวังกระจับ ซ.สห. 4013 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดราษฎร์บำรุง ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดยายสร้อย ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดยาง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดม่วง ซ.3032 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดฟูกทอง ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์สังฆาราม (พริก) ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์ศรี (คูคอย) ซ.สห. 3008 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์ทะเลใต้ ซ.สห. 6028 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์เก้าต้น ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดบ้านกลับ ซ.3032 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดท่าพิกุล ซ.3032 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดเตย (วัดปู่โสมเฝ้าทรัพย์) ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดคีมราษฎร์ฯ ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดคลองระมาน ซ.3032 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดเขาบวช ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดเขาบวช (วัดแม่ชี) ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดขุนสงฆ์ศรัทธาราม ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดกลางท่าข้าม ซ.3032 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง