ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่สุภากิจจาราม ซ.สห. 4058 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดใหม่คูเมือง ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดใหญ่ (วัดท้ายตลาด) ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดห้วยเจริญสุข ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดหลังสระ ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดหนองชะโด ซ.3252 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดหนองโขลง ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดสามัคคีธรรม ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดสระแจงศรัณย์เกตุ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดสนามชัย ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดวุ้งสุทธวาส ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดวิหารห้องเดียว ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดวังขรณ์ ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดม่วงชุม ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโพธิ์หอมสุทธาราม ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโพธิ์สุทธาลัย ซ.3252 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพชนไก่) ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดพระปรางค์ ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดประสิทธิ์คุณากร ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดบ้านจ่า ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดน้ำผึ้ง ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดน้อยนางหงษ์ ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดธรรมเจดีย์ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดท่าวนธรรมรังษี ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดตึก ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดตะโกรวม ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดตลาดโพธิ์ ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดาวเรือง ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดอนตะโหนด ซ.3303 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดอนกำ ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดงบ้านกร่าง ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 72120
วัดชันสูตร ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดช่องลม ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดจุกคลี ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโคนอน ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดขุยโพธิ์ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดกิ่งประดิษฐ์ (วัดชะอม) ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดกลางชูศรีเจริญสุข ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง