ค้นพบจำนวน 183 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุดมพัฒนาราม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดอัมพวัน ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดใหม่เจริญ ถ.,ดงจำปา 2, ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดใหม่จำปาทอง ถ.,ดงจำปา 2, ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหัวช้าง ซ.ท่าศาลา 18/8 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดห้วยเปี่ยม ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดห้วยบงราษฎร์บำรุง ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดห้วยจันทร์ ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดห้วยขมิ้นประชาสรรค์ (วัดสายโท) ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดหลังสวน ถ.,ดงจำปา 10, ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหลวงสุวรรณาราม ซ.3196 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหลวงพ่อคลองนางสาม ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
วัดหลวงท้ายตลาด ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหลวงท่าเกวียน ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
วัดหมูสี ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหนองหลวง ซ.ชลประทาน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดหนองผือ ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดหนองปลิงราษฎร์บำรุง ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดหนองปลาดุก ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดหนองบัวขาว ซ.สารวัตรกำนัน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหนองแขมทรงธรรม ซ.3015 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดเสาธงทอง ซ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดเสมาทอง ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดสุวรรณคีรีปิฎก (วัดเขาตะกร้าทอง) ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ซ.1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดสิงห์ทอง ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดสำราญ ซ.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดสายโทสามัคคีธรรม ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดสายตรี ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดสามัคคีพัฒนาราม ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดสะพานอิฐ ซ.บ้านสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดสระมะเกลือ ซ.นเรศวร 34 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดศรีสุธาวาส ซ.ท่ามะขาม ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดศรีรัตนาวาส ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดศรีรัตนคีรี (เขาแก้ว) ซ.3017 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดศรีธรรมโสภณ ซ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดศรีจำปาธรรมมาราม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดวังน้ำดำ ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดวงษ์เพชร ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดยาง ณ รังสี ซ.3196 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดเมืองใหม่ ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดมะปรางหวาน ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดมะขามเฒ่า ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดมณีชลขัณฑ์ ซ.311 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดมงคลประสิทธิ์ ซ.3196 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์ลอย ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์ระหัต ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ (วัดใหม่) ซ.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์งาม ซ.วัดเชิงท่า ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์เก้าต้น ซ.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดพีระกูมาราม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดพลอยสุวรรณ ซ.311 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซ.วัดพระธาตุ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดพระบาทน้ำพุ ซ.3015 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดพรหมมาสตร์ (วัดสามจีน) ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าหวายทุ่ง ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าหวายเก่า ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าสัก ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าธรรมโสภณ ซ.ราชมนู ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าเทพเนรมิต (วัดท่าแคนอก) ซ.3015 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าตาล ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าจุฬามณี ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดป่ากล้วย ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดประสาทนิมิต ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดโบสถ์ ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
วัดบ้านใหม่ ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดบ้านไร่ ซ.311 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดบ้านโป่งน้อย ซ.311 ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดบ้านดาบ ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
วัดบางพุทโธ ซ.311 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดบัว ซ.3196 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดบันไดหิน ซ.นาสรรปราการ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดบ่อเงินเจริญสุข ซ.311 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดบ่อแก้ว ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดโนนหัวช้าง (วัดป่าสามัคคีธรรม) ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดนิโครฑ ซ.บ้านสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดนิคมสามัคคีชัย (วัดบ่อ 6) ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดน้ำซับสังฆาราม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดน้ำจั้น ซ.3016 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดนาจาร (เขาหนีบ) ซ.3017 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดนางหนู ซ.3196 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดนครโกษา ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดธรรมมิกาวาส ซ.311 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดธรรมเจดีย์ ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดเทพกุญชรวราราม ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดทุ่งสิงห์โต ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดท่าศาลา ซ.3017 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดท่าแค ซ.3015 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดท่าข้ามวารีธาราม ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดทองแท่งนิสยาราม ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดถ้ำพิบูลธรรมคีรี ซ.3015 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดถ้ำช้าง ซ.3017 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดถนนใหญ่ ซ.ศรีอินทราทิต ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดถนนแค ซ.ใหญ่ 7 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดไตรคีรีวรรณ (วัดเขาภูตอง) ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดตะลุง ซ.3196 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดตะโก ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง