ค้นพบจำนวน 653 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหัวดง ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 73110
วัดนกเขาเปล้า ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 73110
วัดอุทุมพรวนาราม (วัดบ้านสวนมะเดื่อ) ซ.2282 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
วัดอุดมสันติวรรณ ซ.สุระนารายณ์ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดอุดมพัฒนาราม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดอินทราราม ซ.3334 ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
วัดอัมพุมัสยาราม ซ.2321 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
วัดอัมพวันวนาราม ถ.สุระนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดอัมพวัน ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดใหม่เหวตาบัว ซ.2247 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15130
วัดใหม่โสพิมพ์ ซ.พหลโยธิน ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วัดใหม่ไพศารี ซ.2219 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
วัดใหม่เทพมงคล (วัดบ่อคู่) ซ.2256 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
วัดใหม่ทรงธรรม ซ.3354 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดใหม่เจริญ ถ.,ดงจำปา 2, ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดใหม่จำปาทอง ถ.,ดงจำปา 2, ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดใหม่คลองมะนาว ซ.2260 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
วัดใหม่กุดตาเพชร ซ.2260 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
วัดแหลมเพิ่ม ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหินสามบ่อ ซ.2219 ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
วัดหินลาว ซ.2260 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
วัดหินปักใหญ่ ซ.205 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหินปักเหนือ ซ.205 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหัวสำโรง ซ.3027 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
วัดหัวลำ ซ.2243 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
วัดหัวช้าง ซ.ท่าศาลา 18/8 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหัวเขาสามัคคี ซ.2340 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
วัดหัวเขาเจริญธรรม ซ.2338 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
วัดหัวเขา ซ.205 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดห้วยหิน ถ.สุระนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดห้วยสาราม ซ.2219 ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
วัดห้วยยางสว่างธรรม ซ.21 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดห้วยโป่ง ซ.พหลโยธิน ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดห้วยเปี่ยม ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดห้วยบงราษฎร์บำรุง ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดห้วยบง ซ.3333 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
วัดห้วยนา ถ.สุระนารายณ์ ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ ซ.21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดห้วยเจริญ ซ.1 ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดห้วยจันทร์ ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดห้วยขมิ้นประชาสรรค์ (วัดสายโท) ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดห้วยแก้วสามัคคี ซ.3017 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
วัดห้วยแก้ว ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหลังสวน ถ.,ดงจำปา 10, ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหลวงสุวรรณาราม ซ.3196 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหลวงพ่อคลองนางสาม ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
วัดหลวงท้ายตลาด ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหลวงท่าเกวียน ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
วัดหมูสี ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหน้าพระน้อย ซ.Sura Narai Rd ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดหนองอีเก้ง ซ.2219 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
วัดหนองใหญ่สามัคคีเจริญธรรม ซ.ลบ. 2029 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดหนองหินใหญ่ ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองหลวง ซ.ชลประทาน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดหนองโสน ซ.2089 ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
วัดหนองเสมา ซ.พหลโยธิน ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วัดหนองรี ถ.สุระนารายณ์ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
วัดหนองระเริง ซ.3353 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วัดหนองมะค่า ซ.2243 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
วัดหนองมะค่า ซ.2219 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
วัดหนองม่วง (วาปีอัมพาราม) ซ.พหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วัดหนองฟักทอง ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองโพธิ์ ซ.3334 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
วัดหนองโพธิ์ ซ.3326 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วัดหนองโพธิ์ ซ.3354 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองพิมาน ซ.เทอดเกียรติ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดหนองไผ่สามัคคี ซ.พหลโยธิน ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดหนองไผ่ล้อม ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองผือ ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดหนองผักแว่น ซ.ลบ. 4028 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
วัดหนองเป็ดก่า ซ.2260 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
วัดหนองเป็ด ซ.2219 ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
วัดหนองปลิงราษฎร์บำรุง ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดหนองปลาไหล ซ.ลบ. 4028 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดหนองปลาดุก ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองปล้อง ซ.2260 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
วัดหนองปล้อง ซ.ลบ. 2029 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดหนองประดู่งาม ซ.2321 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดหนองประดู่ ซ.2338 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
วัดหนองบัวหิ่ง ซ.205 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดหนองบัวขาว ซ.สารวัตรกำนัน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหนองบัว ซ.3017 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
วัดหนองบัว ซ.Sura Narai Rd ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดหนองบงทักษิณาราม ซ.2275 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดหนองน้ำใส ซ.2338 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
วัดหนองนาสามัคคี ซ.2260 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
วัดหนองนา ซ.3333 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
วัดหนองไทร ซ.2219 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วัดหนองทรายขาว ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองตาแดง ซ.2219 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วัดหนองตะแบก ซ.2219 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วัดหนองตะโก ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองชนะชัย ซ.1 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดหนองคู ซ.พหลโยธิน ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดหนองแขมทรงธรรม ซ.3015 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหนองขามสามัคคี ซ.2219 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วัดหนองไก่ห้าว ซ.3326 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
วัดหนองโก ซ.2256 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดหนองแกชฎาทอง ซ.2256 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง