ค้นพบจำนวน 218 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเอกราช ซ.329 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดอินทราวาส ซ.รพช. อท. 4105 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดอ่างทองวรวิหาร ซ.เทศบาล 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดอัมพวัน ซ.3501 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดอ้อย ซ.อท. 4008 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดอรัญญิกาวาส (วัดใหม่ตาแผน) ซ.334 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดอบทม ซ.3195 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
วัดใหม่ทางข้าม ซ.รพช. อท. 2001 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดใหม่คลองชะอม ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดใหม่ ซ.รพช. อท. 2041 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดหินงอก ซ.อท. 4007 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดหัวตะพาน ซ.3195 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดห้วยโรง ซ.3195 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
วัดห้วยคันแหลน ซ.รพช. อท. 2001 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดหลักแก้ว ซ.รพช. อท. 2001 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดหลวงสุนทราราม ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดหมื่นเกลา ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดหนองกร่าง ซ.รพช. อท. 2002 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดแสวงหา ซ.3064 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดแสนสุข ซ.309 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดเสาธงทอง ซ.3501 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดสุวรรณเสวริยาราม ซ.309 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดสุวรรณราชหงษ์ ซ.3454 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดสุธาดล ซ.3483 ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดสี่ร้อย ซ.3454 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดสีบัวทอง ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดสิทธาราม ซ.รพช. อท. 4105 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดสิงห์ ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดสำโรง ซ.3195 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดสามประชุม ซ.อท. 4002 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดสามขาว ซ.3195 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
วัดสามโก้ ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
วัดสว่างอารมณ์ ซ.3501 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดสว่างอารมณ์ ซ.3454 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดสระแก้ว ซ.3501 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดสระเกษ ซ.AH2 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
วัดสนามชัย ซ.3064 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดสนาม ซ.3454 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดสนธิธรรมิการาม (วัดหนองแม่ไก่) ซ.3064 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดสกุณาราม (วัดนก) ซ.309 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
วัดศุขเกษมธรรมิการาม ซ.309 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
วัดศีลขันธาราม ซ.3064 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดศาลาดิน ซ.รพช. อท. 2041 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดศรีมหาโพธิ์ ซ.329 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดศรีกุญชร ซ.รพช. อท. 2013 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดวิหารแดง ซ.309 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดวิเศษชัยชาญ ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดวิจารณ์โสภณ ซ.3501 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดวันอุทิศ ซ.รพช. อท. 4016 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดวังน้ำเย็น ซ.รพช. อท. 3062 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดวงษ์สุวรรณ์ ซ.3195 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
วัดวงษ์ภาศนาราม ซ.309 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
วัดโล่ห์สุทธาวาส ซ.3064 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดลิ้นทอง ซ.3195 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดลานช้าง ซ.รพช. อท. 2001 อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดลาดเป็ด ซ.รพช. อท. 4026 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดลาดเค้า ซ.3501 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดลั่นทมธัมมิการาม ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดละมุดสุทธิยาราม ซ.309 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
วัดไร่ ซ.3454 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดเรไร ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดริ้วหว้า ซ.รพช. อท. 2013 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดริ้วหว้า ซ.รพช. อท. 2005 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดราชสกุณา ซ.3195 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดราชปักษี (วัดนก) ซ.309 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดรัตนาราม ซ.3064 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดเยื้องคงคาราม ซ.309 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
วัดยางมณี ซ.รพช. อท. 2041 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดยางทอง ซ.อท. 4002 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดยางช้าย ซ.รพช. อท. 2002 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดแม่นาง ซ.3064 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดมะนาวหวาน ซ.รพช. อท. 4135 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดมะขาม ซ.309 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
วัดมหานาม ซ.309 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
วัดมหาดไทย ซ.รพช. อท. 4016 ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดม่วงเจริญผล ซ.3373 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
วัดม่วงคัน ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดม่วง ซ.3195 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดมธุรสติยาราม ซ.AH1 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดโพธิ์เอนสิทธาราม ซ.3454 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดโพธิ์เอน ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดโพธิ์สระโสภณ ซ.309 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดโพธิ์ศรี ซ.รพช. อท. 4058 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดโพธิวงษ์ ซ.3501 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดโพธิ์ราษฎร์ ซ.3454 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดโพธิธรรมโชติยาราม (วัดโพธิ์ปล้ำ) ซ.3454 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดโพธิ์ทูล ซ.3501 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดโพธิ์ทอง ซ.รพช. อท. 2004 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดโพธิ์เกรียบ ซ.อท. 4008 ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดพินิจธรรมสาร ซ.309 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดพายทอง ซ.309 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดพานิช ซ.329 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ซ.รพช. อท. 3062 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดพวงทอง ซ.รพช. อท. 3059 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดฝาง ซ.3454 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดไผ่แหลมธรรมาราม ซ.3195 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
วัดไผ่ล้อม ซ.3064 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดแปดแก้ว ซ.3195 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดป่าโมกวรวิหาร ซ.3501 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดป่ามุนี ซ.อท. 4002 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง