ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุโลม ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดใหม่ปากบาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดหัวสัง ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดหน้าวัว ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดสุวรรณเจดีย์ ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดสุเมธ ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดเวฬุวัน ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 5 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดวัง ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดรุ้ง ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโพธิ์ทองหนองจิก ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโพธิ์ ซ.อย. 3045 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดปากคลอง ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดประดู่ตะบอง ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโบสถ์ ซ.3196 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโบสถ์ ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดบ้านปูน ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 1/2 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดน้ำเต้า ซ.347 ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดนาค ซ.3196 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดธรรมรส ซ.อย. 3073 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดเทพสุวรรณ ซ.อย. 4007 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดท่าตอ ซ.อย. 4007 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดท่า ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดเซิงหวาย ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดไชย ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดช้าง ซ.3267 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดแจ้ง ซ.3196 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดเจ้าปลุก ซ.3196 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโคกโพธิ์ ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 1/2 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดคลองบุญ ซ.347 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกุฎีทอง ซ.3196 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกลาง ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกลาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกระทุ่มราย ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกระโจม ซ.3196 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง