ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุทัย (วัดละมุ) ซ.3056 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดหนองไม้ซุง ซ.3043 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดหนองปลิง ซ.อย. 2072 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดเสนานิมิต ซ.อย. 3117 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดสามบัญญัติ ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดสะแก ถ., 5 สวัสดี, ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดลำบัว ซ.อย. 3010 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดร่มโพธิ์มโนธรรม ซ.3056 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดโพธิ์สาวหาญ ซ.อย. 3010 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดบ้านหีบ ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดบ้านช้าง ซ.อย. 3010 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดนางชี ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดไทรงาม ซ.อย. 3117 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดเทพกุญชร ซ.อย. 3010 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดโตนดเตี้ย ซ.3043 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดดอนพุทรา ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดโคกช้าง ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดเขาดิน ซ.AH2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดขุนทิพย์ ซ.โรจนะ เอ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดขุนทราย ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดขนอน ซ.อย. 3010 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดกุ่มแต้ ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดกลางขุย ซ.อย. 3012 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง