ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่หนองคต ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดหัวเวียง ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดหนองลำเจียกนิรภัย ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสุวรรณเจดีย์ ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสุธาโภชน์ ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสามตุ่ม ซ.อย. 4001 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสามกอ ซ.3263 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโรงนา ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดรางจระเข้ ซ.อย. 5025 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดยวด ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดมารีย์สมภพ ซ.ทักษินเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดมารวิชัย ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโพธิ์ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดประดู่โลกเชษฐ์ ซ.เทศบาลตำบลหัวเวียง 4 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดใบบัว ซ.เทศบาลหัวเวียง 13 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโบสถ์ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโบสถ์ ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดบ้านแพน ซ.กิตติขจร ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดบางนมโค ซ.3263 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดบางกระทิง ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดบันไดช้าง ซ.เทศบาลตำบลหัวเวียง 4 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดไชยภูมิ (วัดคลองขุด) ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดชายนา ซ.อย. 3125 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดเจ้าเจ็ดใน ซ.เจ้าเจ็ด 5 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดเจ้าเจ็ดนอก ถ.,เจ้าเจ็ด 12, ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโคกเสือ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดแก้วสุวรรณ ซ.อย. 3125 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดกลางคลองวัฒนาราม ซ.อย. 5025 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดกลาง ซ.3454 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดกระโดงทอง ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
มัสยิดฮาซานียะห์ ซ.อย. 3125 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดนักบุญยวงบัปติสตา ซ.บ้านแถว 18 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง