ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุทการาม ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองหลัว ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองเป้า ซ.เทศบาล 13 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองบัว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองนาง ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 18250
วัดหนองนาง ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 18250
วัดหนองทางบุญ ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองเครือบุญ ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองกบ ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดลุ่ม ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดราษฎร์เจริญ ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดมาบโพธิ์ ถ.ชุมชนเจริญใจ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดภาชี ซ.เทศบาล 6 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดพรานนก ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดพระแก้ว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดนาอุ่น ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดธรรมศีลโสภา ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดทุ่งชาน ซ.3470 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดตะโก ซ.3470 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดดอนหญ้านาง ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดซึก ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดเจริญธรรม ถ.เทศบาล 20 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดโคกสังข์ ถ.เทศบาล ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดโคกม่วง ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดโคกแดง ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดโคกกรวด ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง