ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอมฤตสิทธิทราราม ซ.เทศบาล 15 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดหน้าโคก ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดลาดชิด ซ.3454 ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
วัดลาดชะโด ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
วัดฤาไชย ซ.อย. 4013 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดย่านอ่างทอง (วัดจุฬาโลก) ซ.เทศบาล 18 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดโพธิ์ผักไห่ ซ.เทศบาล 9 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดไผ่ล้อม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดบ้านอ้อ ซ.อย. 4031 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดบ้านแค ซ.อย. 4031 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์ ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
วัดท่าดินแดง (วัดจันทาราม) ซ.3454 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดตึกสุทธาประมุข ซ.เทศบาล 28 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดตึกคชหิรัญ ซ.เทศบาล 27 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดตาลานเหนือ ถ.เทศบาล 6 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดตาลานใต้ ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดดอนลาน ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
วัดคงษาสุทธาราม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
มัสยิดยะมาอะตุ้ลมุสลิม ซ.ต้นงิ้ว 26 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง