ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอินกัลยา ซ.32 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดหงษ์ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเสาธงใหม่ ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเสาธงเก่า ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดสปสวรรค์ ซ.AH1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดศาลาแดง ซ.32 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดวรนายกรังสรรค์ ซ.AH1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดม่วง ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโพธิ์หอม ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโพธิ์ทอง ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดพระงาม ซ.AH1 ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดผึ่งแดด ซ.อย. 2002 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดประมุง ซ.347 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดบ้านม้า ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดบ้านแจ้ง ซ.AH2 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดบางเพลิง ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดบางเดื่อ ซ.อย. 2033 ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดนาค ซ.347 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดนนทรีย์ ซ.347 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเทพอุปการาม (วัดตานิม) ซ.329 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเทพธาราราม ซ.329 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดทางกลาง ซ.347 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดทอง ซ.32 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโตนด ซ.AH1 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโตนด (วัดป่ายาง) ซ.อย. 2033 ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดตาลเอน ซ.อย. 3013 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดตะหนุ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดตะเคียน ซ.32 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดตลาดแก้ว ซ.อย. 2002 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดตลาด ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดต้นสะตือ ซ.อย. 4009 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดดาวคะนอง ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดดอกไม้ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดจอมเกษ ซ.อย. 4009 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโคก ซ.309 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดค่าย ซ.AH2 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโขดเขมาราม ซ.อย. 3013 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดไก่ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเกาะเลิ่ง ซ.AH1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ๐ ๓๕-๓๘ ๑๒๖๓
วัดตาลเอน หมู่1 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง