ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสุทธิรุจิราราม ซ.356 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดสุคันธาราม ซ.AH1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดสามเรือน ซ.3056 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดวิเวกวายุพัด ซ.อย. 4115 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดลาดระโหง ซ.347 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดยม ถ.,ตลาดเกรียบใต้พัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดโพธิ์ ซ.3477 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดพยาญาติ ซ.อย. 3020 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดโปรดสัตว์ ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดเปรมประชากร ซ.3442 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
วัดบ้านสร้าง ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดบ้านเลน ซ.3477 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดบ้านพาสน์ ซ.3477 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดบ้านแป้ง ซ.3469 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดบางตะเคียนวิเชียรฉาย ซ.3309 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดบางกลิ้ง ซ.3469 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดนิเวศธรรมประวัติ ซ.3469 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดธรรมนาวา ถ.ลำเรือแตก ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
วัดทุ่งศรีโพธิ์ ซ.347 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดทำใหม่ ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดทำเลไทย ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดทองบ่อ ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดตลาดเกรียบ ถ.,ตลาดเกรียบใต้-อุดมศิลพัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดเซ ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดเชิงท่า ซ.อย. 3020 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดชุมพลนิกายาราม ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดชีปะขาว ซ.3469 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดคลองพุชซา ถ.บ้านหนองหอย ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดขนอนเหนือ ซ.AH1 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดขนอนใต้ ซ.AH2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดกำแพง ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดกลางขุนแผน ซ.3469 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
มัสยิดอาลียิ้ลฆอลีไบน์ (มัสยิดหัวคลองหนึ่ง) ซ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
มัสยิดเราะห์มานียะห์ ซ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
มัสยิดนูรู้ลอิสลามบ้านหัวเมฆ ซ.3469 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
มัสยิดนูรุ้ลฮูดา ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ซ.อย. 3020 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
มัสยิดซาดีลียะห์ ซ.อย. 3020 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดชุมพลนิกายาราม ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดวิเวกวายุพัด ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ๐ ๓๕-๒๕ ๘๓๗๐
วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 035-261256
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง