ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอินทาราม ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดอัมพวา ซ.3501 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดใหม่กบเจา ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดเสาธง ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดสีกุก ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดสันติการาม ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดยม ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดม่วงหวาน ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดโพธิ์ ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดพิกุลโสณคันธ์ ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดพระขาว (วัดหลวงปู่ทิม) ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดไผ่ล้อม ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดปราสาททอง ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดโบสถ์ ซ.3412 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดบุญกันนาวาส ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดบ้านแดง ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดบางปลาหมอ ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดบางบาล ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดนกกระจาบ ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดธรรมโชติการาม (วัดขวิด) ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดธรรมจักร ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดไทรน้อย ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดท่าสุทธาวาส ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดตะกู ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดแจ้ง ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดจุฬามณี ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดจันทราราม (วัดตะโก) ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดโคกหิรัญ ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดเก้าห้อง ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดกำแพงแก้ว ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดกอไผ่ ซ.3412 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดกลาง ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
มัสยิดอาลียิ้ลฮูดา ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
มัสยิดซำชุ้ลฮุดาห์ ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง