ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอนุกุญชราราม ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดหน้าต่างใน ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดหน้าต่างนอก ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสุนทราราม (วัดห่อหมก) ซ.อย. 4014 ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสิงห์สุทธาวาส ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสว่างอารมณ์ ซ.3111 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสนามไชย ซ.อย. 3011 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสง่างาม ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดลาดศรัทธาธรรม ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดยี่ป่า ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดไม้ตราสมาชิการาม ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดโพธิ์แตงเหนือ ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดโพธิ์แตงใต้ ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดพืชนิมิตร ถ.,วัดขวางพัฒนา, ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดพระธาตุศรีรัตนาราม ซ.3111 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดป่าคา ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดปากน้ำ ซ.อย. 4017 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดโบสถ์อินทราราม ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดโบสถ์สมพรชัย ซ.เทศบาล 15 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดบ้านพาด ซ.อย. 3011 ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดบางยี่โท ซ.อย. 4014 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดบางไทร ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดบางคล้าบุปผานิการาม ซ.สะพานเขานางบางไทร ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดบางแขยง ซ.อย. 4014 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดบันลือธรรม ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดไทรโสภณ ซ.อย. 4014 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดท้ายเกาะ ซ.Kanchanaphisek อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดท่าซุงทักษิณาราม ซ.3111 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดเชียงรากน้อย ซ.3309 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดเชิงเลน ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดช้างใหญ่ ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดช่างเหล็ก ซ.อย. 4014 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดขุนจ่าธรรมาราม ซ.อย. 4014 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดกระแชง ซ.อย. 3011 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดกกแก้วบูรพา ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง