ค้นพบจำนวน 49 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอ่างทอง ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดใหม่ชุมพล ซ.3467 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดใหญ่เทพนิมิตร ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดหัวคุ้ง ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดหนองโคก ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดหนองกลาง (วัดตากแดด) ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดเสด็จ ซ.อย. 2033 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสีจำปา ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสำมะกัน ซ.3467 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสามไถ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสระเกษ ซ.3467 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดวัง ซ.3467 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดลาย ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดละมุด ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดเรือแข่ง ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดราวบันได ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดราชบำเพ็ญ ซ.AH1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดราชบรรทม ซ.AH1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดร้อยไร่ ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดมาบพระจันทร์ ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดมเหยงค์ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดมหาพล ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดโพธิ์ลำแพน ซ.329 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดโพธิ์ลอย ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดโพธิ์ทอง ซ.อย. 2033 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดพร้าวโสภณาราม ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดพระนอน ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดปรีดาราม (วัดปีบ) ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดบ้านดาบ ซ.อย. 3005 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดบ้านซุ้ง ซ.329 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดบางระกำ ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดน้อย ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดนครหลวง ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดเทพจันทร์ลอย ซ.329 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดทองทรงธรรม ซ.อย. 2033 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดทอง ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดตะโหนด ซ.อย. 3008 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดแดงสุธาราม ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดดอนกลาง (วัดพระใหญ่) ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดดงหวาย ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดจันทร์ ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดแค (วัดอรัญญิก) ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดคลองน้ำชา ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดแก้วตา ซ.อย. 3013 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดแก้ว ซ.3467 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม ซ.AH1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดกุฎีกรุ ซ.3467 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดกลาง ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง