ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองแห้ว ซ.เทศบาล 9 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดสามเรือน ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดสฎางค์ ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดศาลาลอย ซ.อย. 3008 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดศักดิ์ ซ.3467 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดวังแดงเหนือ ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดวังแดงใต้ ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดรามพงศาวาส ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดยางนม ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดไม้รวก ซ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดมะขามโพลง ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดโพธิ์เอน ซ.อย. 3008 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดโพธิ์ไทร ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดโบสถ์พัทธสีมา ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดบึง ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดบ้านร่อม ซ.3467 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดบ้านแถว ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดบางม่วง ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดบัวงาม ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดนางคุ่ม ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดทุ่งมน ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดถลุงเหล็ก ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
วัดตำหนักภาวนาราม ซ.อย. 4021 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม (วัดหลวงพ่อขาว) ซ.3407 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดดอนกระสังข์ ซ.3467 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดชุมแสง ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดช้าง ซ.อย. 4021 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดจำปา ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดจงกลณี ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดโคกกระต่ายทอง ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดแคท่าเรือ (วัดโคกมะนาว) ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดไก่จัน ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดกลาง ซ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง