ค้นพบจำนวน 557 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุโลม ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดอุทัย (วัดละมุ) ซ.3056 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดอุทการาม ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดอินทาราม ซ.3060 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดอินทาราม ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดอินกัลยา ซ.32 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดอ่างทอง ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดอัมพวา ซ.3501 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดอโยธยา ถ.,ต้นโพธิ์, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดอมฤตสิทธิทราราม ซ.เทศบาล 15 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดอนุกุญชราราม ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดใหม่หนองคต ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดใหม่หญ้าไทร ซ.อย. 3143 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
วัดใหม่สองห้อง ซ.อย. 4005 ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
วัดใหม่ปากบาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดใหม่ชุมพล ซ.3467 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดใหม่กบเจา ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดใหญ่เทพนิมิตร ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดใหญ่ชัยมงคล ซ.3477 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหัวสัง ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดหัวเวียง ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดหัวคุ้ง ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดหันตรา ซ.3061 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหอระฆัง ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดห้วยจระเข้ ซ.Rojana ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดหลวงพ่อแดง ซ.อย. 4005 ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
วัดหลวงพ่อเขียว ซ.3196 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
วัดหน้าวัว ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดหน้าพระเมรุ ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหน้าต่างใน ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดหน้าต่างนอก ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดหน้าโคก ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดหนองอ่างทอง ซ.อย. 1023 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดหนองแห้ว ซ.เทศบาล 9 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดหนองหลัว ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองลำเจียกนิรภัย ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดหนองไม้ซุง ซ.3043 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดหนองเป้า ซ.เทศบาล 13 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองปลิง ซ.อย. 2072 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดหนองบัว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองนาง ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 18250
วัดหนองนาง ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 18250
วัดหนองทางบุญ ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองโคก ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดหนองเครือบุญ ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองกลาง (วัดตากแดด) ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดหนองกบ ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหงษ์ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโสภณเจติการาม ซ.อย. 3143 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
วัดเสาธงใหม่ ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเสาธงเก่า ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเสาธง ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ถ.,อู่ทอง 48, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเสนานิมิต ซ.อย. 3117 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดเสด็จ ซ.อย. 2033 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสุวรรณดาวาส ถ.ชีกุน ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ถ.,ปรีดีพนมยงค์ 11, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสุวรรณเจดีย์ ถ.,นเรศวร 14, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสุวรรณเจดีย์ ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดสุวรรณเจดีย์ ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสุเมธ ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดสุนทราราม (วัดห่อหมก) ซ.อย. 4014 ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสุธาโภชน์ ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสุทธิรุจิราราม ซ.356 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดสุคันธาราม ซ.AH1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดสุคนธาราม ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
วัดสีจำปา ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสีกุก ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดสิงห์สุทธาวาส ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสำมะกัน ซ.3467 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสำเภาล่ม (วัดท่าใหม่) ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสำพะเนียง ซ.3196 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
วัดสามวิหาร ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสามเรือน ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดสามเรือน ซ.3056 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดสามบัญญัติ ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดสามไถ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสามตุ่ม ซ.อย. 4001 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสามกอ ซ.3263 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสันติธรรมาราม ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดสันติการาม ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดสะแก ถ., 5 สวัสดี, ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ซ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อย. 4009 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.3111 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสระมณฑล ถ.,อู่ทอง 26, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสระเกษ ซ.3467 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสมณโกฎฐาราม ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสปสวรรค์ ซ.AH1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดสนามไชย ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสนามไชย ซ.อย. 3011 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสฎางค์ ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดสง่างาม ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดศิวาราม (วัดตาชิ่ว) ซ.โรจนะ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดศาลาลอย ซ.อย. 3008 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดศาลาปูน ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดศาลาแดง ซ.32 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดศักดิ์ ซ.3467 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดศรีโพธิ์ ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง