ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอู่ข้าว ซ.ปท. 3008 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดใหม่ทวีการะอนันต์ ถ.เทพกุญชร 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดหัตถสารเกษตร ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดหว่านบุญ ถ.,สุทธิพันธ์ 1, ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดแสวงสามัคคีธรรม ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดสว่างภพ ซ.ปท. 1021 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดศิริจันทาราม ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดมูลเหล็ก ซ.ปท. 1021 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดมณฑลประสิทธิ์ ซ.ปท. 1021 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดมงคลพุกการาม ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดเพิ่มทาน ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดพยอม ซ.ปท. 1021 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดผลาหาร ซ.ปท. 4001 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดป่าทับทิมแดง ถ.,คลองสาม 5/9, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดปัญญานันทาราม ซ.ปท. 4001 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดบางขัน ซ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดทองจันทริการาม ซ.ปท. 1021 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดตะวันเรือง ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดคุณหญิงส้มจีน ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
วัดคลองสอง ถ.ไอยรา 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดเกิดการอุดม ถ.,คลองสาม 5/5, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดกล้าชอุ่ม ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดกลางคลองสาม ถ.,คลองสาม 8/13, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
มัสยิดอาลียีสซากิรอยน์ (มัสยิดลำสนุ่น) ถ.ไอยรา 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
มัสยิดอัลอะลา ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
มัสยิดเจริญอิสลาม ถ.,ไอยรา 33, ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
มัสยิดแก้วนิมิตร ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
คริสตจักรสัมพันธ์คลองหลวง ซ.คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
คริสตจักรแบ๊บติสต์ร่มพระคุณ ซ.เรืองผึ้ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
คริสตจักรไทยสมาน ซ.อาร์ซีเอนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 028311000
025240258-62
025240265-9
025240257
วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9046065
วัดแสวงสามัคคีธรรม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5772390
วัดมงคลพุการาม ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-9866227
วัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-9866899-900
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-8311000
02-5240258-62
025240265-9
02-5240257
วัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-9010092-3
วัดกล้าชอุ่ม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-9023123-4
02--9023230
ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9046065
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง