ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดป่ากลางทุ่ง ถ.,วัดป่ากลางทุ่ง 4, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางนางบุญ ถ.,ใจเอื้อ 2, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดน้ำวน ซ.ปทุมธานี-สายใน ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดตลาดเหนือ ถ.,วัดป่ากลางทุ่ง, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดตลาดใต้ ถ.,วัดตลาดใต้ 6, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดชินวราราม ถ.,วัดชินวราราม, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดชินวราราม ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5812242
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง