ค้นพบจำนวน 54 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองปรุง ถ.ทางแยกวัดหนองปรง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดหงษ์ปทุมาวาส (วัดมอญ) ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโสภาราม ถ.เทศสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเสด็จ ถ.,บ้านกระแชง 11, ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดสำแล ถ.,บ้านกระแชง 7, ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดสังลาน ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดศาลเจ้า ถ.,บ้านกลาง 3/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเวฬุวัน ถ.เลียบคลองเปรม ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.อบจ. ปท. 2005 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดรังสิต ถ.เอกบูรพา 2,4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดมะขาม ถ.,บ้านกลาง 3/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดไพร่ฟ้า ซ.อบจ. ปท. 1019 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโพธิ์เลื่อน ซ.บางกะพึง ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเปรมประชากร ถ.,วัดเปรมประชา 3, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดป่ากลางทุ่ง ถ.,วัดป่ากลางทุ่ง 4, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโบสถ์ ถ.,บ้านกลาง 4/9, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบุญบางสิงห์ ถ.,กำนันเหยิน สายเนตรงาม, ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบุญชื่นชู ถ.,ดี 2, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางหลวง ถ.เทศสัมพันธ์ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางโพธิ์ใน ถ.ท่าลาน-คลองน้ำแล้ง ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางพูน ซ.รังสิต-ปทุมธานี 43 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางนางบุญ ถ.,ใจเอื้อ 2, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางตะไนย์ ซ.นบ. 3055 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางเดื่อ ซ.ปทุมธานี-สายใน ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางคูวัดใน ถ.ราษฎรบำรุง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางคูวัดนอก ถ.ราษฎรบำรุง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางคูวัดกลาง ถ.ราษฎรบำรุง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางกระดี่ ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดน้ำวน ซ.ปทุมธานี-สายใน ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเทียนถวาย ถ.,ประสงค์อนุกูล, ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดตลาดเหนือ ถ.,วัดป่ากลางทุ่ง, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดตลาดใต้ ถ.,วัดตลาดใต้ 6, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดดาวเรือง ซ.ปท. 5029 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดดาวดึงษ์ ซ.3100 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดชินวราราม ถ.,วัดชินวราราม, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดฉาง ซ.โสภา ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโคก ถ.เทศบาล 2 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเกาะเกรียง ซ.นบ. 3055 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเกริน ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดกุฏิทอง ถ.บางกุฏีทอง ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
มัสยิดร่วมจิตต์มุสลิม ซ.โสภา ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม ถ.เรียบคลองบางโพธิ์เหนือ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
มัสยิดบ้านสวนพริกไทย ถ.,แมะสานิ, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดนักบุญมาร์โก ถ.,ชุมชนเพชรปทุม 16, ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
คริสตจักรรังสิต ถ.เอกทักษิณ ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
คริสตจักรปทุมธานี ซ.307 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโสภาราม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5816242
วัดเกริน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5011656
วัดบางพูน ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5672608
วัดหนองปรง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5816523
วัดน้ำวน ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5816942
วัดบางคูวัดนอก ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5982243
วัดชินวราราม ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5812242
วัดโบสถ์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5931743
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง