ค้นพบจำนวน 270 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอู่ข้าว ซ.ปท. 3008 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดอัยยิการาม ซ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
วัดอัมพุวราราม ซ.สวนมะม่วง ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดอดิศร ซ.ปท. 3009 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดใหม่ทวีการะอนันต์ ถ.เทพกุญชร 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดใหม่คลองเจ็ด ซ.ปท. 3004 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดใหม่กลางคลองสิบ ซ.ปท. 3019 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดหัตถสารเกษตร ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดหว่านบุญ ถ.,สุทธิพันธ์ 1, ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดหน้าไม้ ซ.340 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดหนองปรุง ถ.ทางแยกวัดหนองปรง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดหงษ์ปทุมาวาส (วัดมอญ) ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโสภาราม ถ.เทศสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโสภณาราม ซ.ปท. 3015 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดแสวงสามัคคีธรรม ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดแสงสรรค์ ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วัดแสงมณี (วัดลำน้ำ) ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดเสด็จ ถ.,บ้านกระแชง 11, ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ซ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดสุวรรณโณภาส ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดสุวรรณจินดาราม ถ.ธนะรัชน์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ซ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดสุนทริการาม ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดสุทธาวาส ซ.ปท. 3020 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดสุขปุณฑริการาม (วัดชำอ้อ) ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดสิงห์ ถ.,วัดสิงห์, ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดสำแล ถ.,บ้านกระแชง 7, ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดสายไหม ซ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดสามัคคียาราม ซ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดสามโคก ซ.บางนา-บางเตย ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดสังลาน ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดสะแก ซ.วัดสะแก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดสอนดีศรีเจริญ ซ.ปท. 3007 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดสองพี่น้อง ซ.3309 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดสหราษฎร์บำรุง ซ.ปท. 1005 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดสว่างภพ ซ.ปท. 1021 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดสวนมะม่วง ซ.สวนมะม่วง ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดสร้างบุญ ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดสระบัว ซ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
วัดสมุหราษฎร์บำรุง ซ.ปท. 3028 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดศิริเวชชะพันธ์ ซ.พหลโยธิน 96 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วัดศิริจันทาราม ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดศาลาแดงเหนือ ซ.3309 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดศาลเจ้า ถ.,บ้านกลาง 3/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดศรีสโมสร ซ.ปท. 3007 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดศรีคัคณางค์ ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดเวฬุวัน ถ.เลียบคลองเปรม ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดลำมหาเมฆ ซ.ปท. 3020 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดลำพระยา ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดลานนา ซ.ปท. 3028 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดลาดหลุมแก้ว ซ.ปท. 3013 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดลาดสนุ่น ถ.,วัดลาดสนุ่น, ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ซ.พึ่งสุขอุทิศ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.อบจ. ปท. 2005 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดราษฎร์บำรุง ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดราษฎร์บำรุง (วัดหนองปลาดุก) ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดรังสิต ถ.เอกบูรพา 2,4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเมตารางค์ ซ.3309 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดมูลเหล็ก ซ.ปท. 1021 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดมูลจินดาราม ซ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วัดมะขาม ถ.,บ้านกลาง 3/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดมหิงษาราม ซ.ชลประทาน ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดมณฑลประสิทธิ์ ซ.ปท. 1021 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดมงคลรัตน์ ซ.ปท. 3015 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดมงคลพุกการาม ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดฟ้าคราม (สำนักสงฆ์จิตตภาวนาราม) ซ.ลำลูกกา 11/16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดไพร่ฟ้า ซ.อบจ. ปท. 1019 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโพสพผลเจริญ ซ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดโพธิ์เลื่อน ซ.บางกะพึง ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโพธิ์นิ่ม ซ.บางอ้าย-โพธิ์นิ่ม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดเพิ่มทาน ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดพืชอุดม ซ.ปท. 4003 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดพิรุณศาสตร์ ซ.ปท. 3032 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดพิชิตปิตยาราม ซ.ปท. 5026 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
วัดพวงแก้ว ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดพลับสุทธาวาส ซ.3309 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดพระวิสสุทธิวงส์ ซ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า ซ.พหลโยธิน 121 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วัดพยอม ซ.ปท. 1021 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดไผ่ล้อม ซ.สวนมะม่วง ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดผลาหาร ซ.ปท. 4001 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดโปรยฝน ซ.ปท. 3022 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดเปรมประชากร ถ.,วัดเปรมประชา 3, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ซ.วงแหวนรอบนอกตะวันตก ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดป่าฝ้าย ถ.,ป่าฝ้าย, ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดป่าทับทิมแดง ถ.,คลองสาม 5/9, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดป่างิ้ว ซ.อนามัย ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดป่าคลอง 11 ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดป่าไขแสงธรรมมาราม ซ.346 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดป่ากลางทุ่ง ถ.,วัดป่ากลางทุ่ง 4, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดปัญญานันทาราม ซ.ปท. 4001 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดปัญจทายิกาวาส ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดประยูรธรรมาราม ซ.พหลโยธิน 83 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดประชุมราษฎร์ ซ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดปทุมนายก ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดปทุมทอง ซ.3309 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดโบสถ์ ซ.ชลประทาน ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดโบสถ์ ถ.,บ้านกลาง 4/9, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบุญบางสิงห์ ถ.,กำนันเหยิน สายเนตรงาม, ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง