ค้นพบจำนวน 79 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอมฤต ถ.,บางไผ่ 21, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดสังฆทาน ถ.,บางไผ่ 17, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดสลักใต้ ถ., 7, ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดสมรโกฏิ ถ.,วัดสมรโกฏิ, ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดศาลารี ถ.,บางไผ่ 14, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดลานนาบุญ ถ.,ประชาราษฎร์ 1, อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดรวก ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 30 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดยุคันธราวาส ถ.,ต้นคูณ 1, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดโพธิ์ทองล่าง ถ.,กรุงเทพ-นนท์ 2, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดเพลง ถ.,ไทรม้า 11, ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดพุทธปัญญา ถ.,ดวงมณี, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ซ.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดพลับพลา ถ.,พิบูลสงคราม 3, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดฝาง ซ.วัดกำแพง 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดป่าเรไร ซ.พยอมปานประสงค์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดปากน้ำนนทบุรี ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดปราสาท ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดประชารังสรรค์ ซ.โยธาธิการ นบ. 2025 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดโบสถ์บน ถ.,ต้นคูณ 1, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางศรีเมือง ซ.สมชัย ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางรักใหญ่ ถ.,น้อมเกล้า, ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางรักน้อย ถ.ราชพฤกษ์1 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางระโหง ถ.,ลุงมะลิ, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางแพรกเหนือ ถ.,ศรีพรสรรค์ 7, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางแพรกใต้ ถ.,ศรีพรสรรค์ 7, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางนา ถ.,บ้านบางประดู่, ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางขวาง ถ.,ประชาราษฎร์ 19, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางกร่าง ถ.,ฉิมน้อย, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบัวขวัญ ซ.ทางพิเศษศรีรัช โครงข่ายนอกเมือง ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดน้อยนอก ถ.,นนทบุรี 15, ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดนครอินทร์ ถ.,พิบูลสงคราม, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดไทรม้าเหนือ ถ.บ้านไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดไทรม้าใต้ ถ.,ไทรมัา 14, ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดทินกรนิมิต ถ.,ประชาราษฎร์ 20, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดท้ายเมือง ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดทางหลวง ถ.,กรุงเทพ-นนท์ 2, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดทองนาปรัง ถ.,อนันต์ขำปัญญา, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดโตนด ถ.,วัดโตนด, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดตึก ถ.,บางไผ่ 13, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดตำหนักใต้ ถ.,นนทบุรี 27, ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดแดงธรรมชาติ ถ.,นนทบุรี 25, ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดโชติการาม ถ.,บางไผ่ 4, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดชมภูเวก ถ.,นนทบุรี 33, ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ถ.,วัดเฉลิมพระเกียรติ, ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดแคใน ถ.,ศิริวรรณ 2, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดแคนอก ถ.,นนทบุรี 23, ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดค้างคาว ถ.,บางไผ่ 10, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดเขียน ถ.,บางไผ่ 16, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ถ.,พิบูลสงคราม 3, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดขวัญเมือง ถ.,วัดขวัญเมือง, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดกำแพง ถ.,พิบูลย์สงคราม 22, อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดกลางบางซื่อ ถ.,นนทบุรี 9, ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดกล้วย ถ.,สันติ 1, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
มัสยิดอัลฮิจเราะฮ ถ.,สถิตย์ยุทธการ 3, ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
มัสยิดรียาดิ๊สสุนัน ถ.,พิบูลสงคราม 1, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
มัสยิดดารุ้ลอิสลาม ถ.,ทรายทอง 17, ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
มัสยิดแช็คมูฮำหมัดอาลีซุกรี่ ซ.นนทบุรี 11 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
มัสยิดคายะตุลอุมบะฮี ซ.นนทบุรี 11 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
คริสตจักรประชานิเวศน์ ถ.,ประชานิเวศน์ 3 10/1, ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
คริสตจักรแบ๊บติสต์นนทบุรี ถ.,ประชาราษฏร์ 7, อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
คริสตจักรน้ำพระทัย 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
คริสตจักรถ้อยคำแห่งความเชื่อ ถ.,ติวานนท์ 41, ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
คริสตจักรถวายพระเกียรติ 3 ถ.,ศิริวรรณ 2, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
คริสตจักรความหวังนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดกำแพง ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 080-796-5963
วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-4961240
วัดตึก ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-4472357
วัดตำหนักใต้ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-526-7983
02-967-1061
วัดสมรโกฎิ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-5260400
วัดบัวขวัญ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-9528062
วัดกล้วย ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-5260933
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-9681740
วัดแคนอก ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-9681721
วัดกลางบางซื่อ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-5252224
วัดทางหลวง ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-525-0250
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 83 ม. 1 ต. บางศรีเมือง อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-4462376
วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 02-4474499
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง