ค้นพบจำนวน 257 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดแหลม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดปุณหังสนาวาส (วัดสำโรงใต้) ซ.วัดสำโรงใต้ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางพึ่ง ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบัวโรย จ.สมุทรปราการ 10540
วัดท้องคุ้ง ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดกาหลง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) ซ.คลองสรรพสามิต ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วัดอาษาสงคราม ถ.พระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดอัครเทวดาราฟาแอล ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดอโศการาม ซ.เทศบาลบางปู 54 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดใหม่ ซ.วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วัดใหญ่ ซ.วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วัดหัวลำภูทอง (วัด 12 ธันวาราม) ซ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดหัวคู้วราราม ซ.วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ 10540
วัดหอมศีล ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดหนามแดง ถ.วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดโสธรนิมิตร ถ.,เทศบาลบางปู 45, ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดแสงธรรมบุราราม ซ.เทศบาลบางปู 128 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดเสาธงนอก ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ 10540
วัดเสาธงกลาง ซ.AH123 จ.สมุทรปราการ 10540
วัดสุคันธาวาส ถ.,วัดสุคันธาวาท 9, ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดสำโรงเหนือ ซ.สลักภัณฑ์ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดสาขลา ซ.Khlong Sapphasamit ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วัดสว่างอารมณ์ ซ.หลวงพ่อป่านสาย 1 ฝั่งใต้ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
วัดสวนส้ม ซ.บางด้วน-สวนส้ม ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดสลุด ซ.วัดสลุด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดสร่างโศก ซ.หลวงพ่อป่านสาย 1 ฝั่งใต้ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
วัดศิริเสาธง ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ 10540
วัดศรีวารีน้อย ซ.วัดศรีวรีน้อย จ.สมุทรปราการ 10540
วัดศรีจันทาราม ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดลาดหวาย ซ.วัดป้านหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดราษฎร์รังสรรค์ ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ถ.,เทศบาลบางปู 18/1, ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดราษฎร์บูรณะ ถ.,บางปลา 24, ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดราษฎร์บำรุง ซ.เทศบาลบางปู 124 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดคลองสี่) ซ.เทศบาลบางปู 122 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม ซ.พรพัฒนา 2 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดรวก ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดโยธินประดิษฐ์ ถ.,วัดโยธินประดิษฐ์, ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดโมกข์ ซ.สุขสมบูรณ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดมหาวงษ์ ซ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดมหาวงษ์ ถ.เทศบาลสำโรงใต้ 6 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดมงคลนิมิตร ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ 10540
วัดมงคลโคธาวาส (วัดหลวงพ่อปาน) ถ.หลวงพ่อป่านสาย 1 ฝั่งเหนือ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
วัดภาวนาราม ซ.Khlong Sapphasamit ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ซ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดแพรกษา ซ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดพุทธภาวนาราม (วัดสามพระยา) ซ.เทศบาลบางปู 55 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดพิชัยสงคราม ซ.นารายณ์ปราบศึก 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดพัฒนา ถ.วัดกลาง 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดพระสมุทรเจดีย์ ซ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วัดพระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ ถ.พระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดพระกุมารเยซู ถ.,จรรยวรรธ, ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดพญาปราบปัจจามิตร ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดโปรดเกศเชษฐาราม ซ.โปรดเกศ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ถ.เทพราช-ลาดกระบัง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดปานประสิทธาราม ซ.สป. 1005 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
วัดป่าเกด ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดปากคลองมอญ ซ.กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ จ.สมุทรปราการ 10540
วัดบ้านระกาศ ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดบางหัวเสือ ถ.,บางหัวเสือ, ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางหญ้าแพรก ถ.เทศบาลสำโรงใต้ 21 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางเพรียง ซ.วัดโพธิ์ธาราม ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดบางพลีใหญ่ใน ซ.สุขาภิบาล 3 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดบางพลีใหญ่กลาง ซ.สุขาภิบาล 3 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดบางพลีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดบางฝ้าย ซ.สุขสวัสดิ์ 53 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางโปรง ซ.บางโปรง 14 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดบางบ่อ ซ.สวนเกษตร ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดบางน้ำผึ้งใน ซ.ยิ่งอำนวย ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางน้ำผึ้งนอก ซ.บัวบึงพัฒนา ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางนางเพ็ง ซ.แก้วไฟฟ้า ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดบางนางเกร็ง ถ.,สุขุมวิท 6, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดบางด้วนใน (วัดสุขกร) ซ.วัดบางด้วน ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดบางด้วนนอก ซ.วัดบางด้วน ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดบางโฉลงใน ซ.อดุลย์ศาสนการ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดบางโฉลงนอก ซ.รพช.สป. 3034 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดบางขมิ้น ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางแก้ว ซ.ชุมชนมหาดไทย 3 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดบางกอบัว ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางกระสอบ ซ.วัดบางกระสอบ ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดในสองวิหาร ถ.วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดนาคราช ซ.สป. 6007 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วัดน้อยสุวรรณาราม (วัดคลองเก้า) ซ.ตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดท้องคุ้ง (วัดหลวงพ่อเทียนอุปถัมภ์) ซ.บางบ่อ-คลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
วัดทรงธรรมวรวิหาร ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดไตรสามัคคี ถ., ภาณุวงศ์ 12, ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดไตรมิตรวราราม ซ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วัดตำหรุ ซ.ตำหรุ-บางพลี ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดด่านสำโรง ถ.,สำโรงเหนือ 6, ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ซ.พระแม่ดวงหทัยนิรมล ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดชัยมงคล ถ.วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วัดชังเรืองภาวนาราม ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดชมนิมิตร ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดเจริญวราราม (วัดน้อย) ถ.หลวงพ่อป่านสาย 1 ฝั่งเหนือ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
วัดจากแดง ซ.วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม ซ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง