ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) ซ.ราชวิถี 18 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) ถ.,วัดตะพาน, มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ถ.พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วัดพระยายัง ถ.,พระราม 6 17, ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
มัสยิดดารุลอามาน ซ.เพชรบุรี 7 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลอิสลาม ซ.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
มัสยิดดยามีอุลค็อยรียะห์ ถ.บรรทัดทอง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
มัสยิดดารุลฟาอะฮ์ ถ.,มัสยิด, ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
คริสตจักรกรุงเทพ ซ.ศรีอยุธยา 3 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
คริสตจักรอิมมานูเอล ซ.เพชรบุรี 13 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ.เพชรบุรี 17 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วัดทัศนารุณสุนทริการาม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2458439
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง