ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โบสถ์วัดพระแม่ประจักษ์เมืองลูร์ด ซ.วุฒากาศ 37 บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดศาลาครืน ซ.วุฒากาศ 42 บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดหนัง ซ.วุฒากาศ 42 บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดนางนองวรวิหาร ซ.วุฒากาศ 42 บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (วัดจอมทอง) ซ.เอกชัย 4 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางขุนเทียนนอก (วัดยมโลก) ซ.จอมทอง 19 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดแก้วไพฑูรย์ (วัดบางปะทุนใน) ซ.เอกชัย 14 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางขุนเทียนกลาง ถ.,พระรามที่ 2 28 แยก 38, จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดมงคลวราราม (วัดมะเกลือ) ซ.จอมทอง 2 บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางขุนเทียนใน ถ.,จอมทอง 13 แยก 2, จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางประทุนนอก ซ.เอกชัย 9 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารไทยธนาคาร ซ.เอกชัย 19 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดไทร ซ.เอกชัย 23 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารออมสิน ซ.เอกชัย 31/1 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดนาคนิมิต ซ.สุขสวัสดิ์ 8 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารกสิกรไทย ซ.เอกชัย 39 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดสิงห์ ซ.เอกชัย 43 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดสีสุก ถ.,พระราม 2 28, จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดยายร่ม ถ.,พระรามที่ 2 33, จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดโพธิทอง ซ.สุขสวัสดิ์ 26 จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
มัสยิดชุมชนนู้รุ้ลยากีน(มัสยิดจอมทอง) ซ.สุขสวัสดิ์ 14/21 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
คริสตจักรพระเยซูเจ้าเที่ยงแท้ ซ.กำนันแม้น 24 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
คริสตจักรเอกชัยแบบติสท์ ถ.,เอกชัย 34 แยก 2, บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
คริสตจักรกรุงเทพ ถ.,พระรามที่ 2 7, จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
คริสตจักรพระพรสามัคคี ถ.,พระรามที่ 2 36, จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดสิงห์ หมู่ 3 ถ.ถนนเอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 02-8936840
02-8936265
วัดไทร หมู่ 2 ถ.ถนนเอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 02-4157173 024151926
วัดกก หมู่ 10 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ถ.ถนนธนบุรี-ปากท่อ จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 02-4151392
วัดยายร่ม หมู่ 6 ถ.ถนนธนบุรี-ปากท่อ บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 02-4279518
วัดโพธิ์ทอง หมู่ 4 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024281163 02-4273886 02-4284047
วัดไทร 11 หมู่ 2 ซอยถาวรพัฒนา เอกชัย 23 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 02-415-7173//02-415--1926
02-415-7173
02-893-0199
วัดนางนอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร 02-4279518
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง