ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดลุ่มเจริญศรัทธา ถ.,วัดลุ่มเจริญศรัทธา, วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดวรจรรยาวาส ซ.เจริญกรุง 72 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดราชสิงขร ซ.เจริญกรุง 74 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
วัดลาดบัวขาว ถ.,เจริญกรุง 80 แยก 2, บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
วัดไผ่เงินโชตนาราม ซ.จันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ธนาคารนครหลวงไทย ซ.เจริญกรุง 76/2 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
วัดนักบุญยอเซฟ ซ.จันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดจันทร์ใน ถ.,เจริญกรุง 107 แยก 15/1-1, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดเรืองยศสุทธาราม ถ.,เจริญราษฎร์ 7 แยก 4, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดไทร ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดอินทร์บรรจง ถ.,พระรามที่ 3 6, บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดจันทร์นอก ถ.,พระรามที่ 3 12, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดบางโคล่นอก ถ.,พระรามที่ 3 22, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
มัสยิดดารุ้ลอาบิดีน ซ.เจริญกรุง 71 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
มัสยิดบาหยัน ซ.เจริญกรุง 75 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
มัสยิดบางอุทิศ ซ.เจริญกรุง 99 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
มัสยิดอัล-อตีก ซ.เจริญกรุง 103 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
มัสยิดอัสสละฟียะห์ ถ.,เจริญกรุง 107 แยก 1, บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
มัสยิดอมันนฤมิตร ซ.สาธุประดิษฐ์ 28 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
คริสตจักรซีโอน ซ.เจริญกรุง 109 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดวรจรรยาวาส 2010/25 เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02-688-3165
วัดไผ่เงินโชตนาราม 882 ถนนจันทน์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02-674-9192
02-674-8588
02-212-5252
วัดเรืองยศสุทธาราม 924 ซอยประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02-289-1320
089-6662-816
วัดบางโคล่นอก 448/21 พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02-291-3696
วัดราชสิงขร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง