ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดทองสุทธาราม ซ.ประชาราษฎร์ 59 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดเลียบราษฎร์บำรุง ซ.กรุงเทพ นนทบุรี 43 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
จุดตรวจและรับแจ้งเหตุชุมชนวัดเลียบ ซ.กรุงเทพ นนทบุรี 43 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ซ.วงศ์สว่าง 11 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) ถ.วงศ์สว่าง บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 21 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดสร้อยทอง ถ.,ประชาราษฎร์ สาย 1 29, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดอนัมนิกายาราม ถ.,ประชาราษฎร์ สาย 1 23, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดบางโพโอมาวาส ถ.,ประชาราษฎร์ สาย 1 19, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ซ.ประดู่ บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูง) ถ.พระรามที่ 6 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
คริสตจักรเตาปูนไมตรีจิต ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 27 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
คริสตจักรความรอด ถ.,มนตรี, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 02-585-4752
วัดสร้อยทอง ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง