ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเกียรติประดิษฐ์ ซ.สุขสวัสดิ์ 11 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดบางปะกอก ซ.สุขสวัสดิ์ 19 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดราษฎร์บูรณะ ซ.ราษฎร์บูรณะ 21 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดโพธิ์แก้ว ถ.,สุขสวัสดิ์ 20 แยก 2, บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดประเสริฐสุทธาวาส ถ.,ราษฎร์บูรณะ 20 แยก 6, ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดแจงร้อน ซ.ราษฎร์บูรณะ 37 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดสน ถ.,หมู่บ้านบุญมาก, ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดสารอด ซ.สุขสวัสดิ์ 44 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
คริสตจักรศูนย์ชีวิตใหม่ ซ.ราษฎร์บูรณะ 9 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วัดเกียรติประดิษฐ์ 233ซอยสุขสวัสดิ์11 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 0-2468-4126
0-2468-4478
วัดแจ้งร้อน 2 หมู่ 1 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 02-463-1172
02-816-6923
02-816-6938-9
02-463-6581
วัดประเสริฐสุทธาวาส 10 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 ราษฎร์พัฒนา บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 02-427-4591
02-427-7643
02-872-0535
02-872-2919
02-428-1388
วัดบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง