ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ถ.,สถานีบางเสาธง, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดมะพร้าวเตี้ย ถ.,บางแวก 104 แยก 2, คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดปากน้ำฝั่งใต้ ถ.,บางแวก 2 แยก 11, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดเกาะ ถ.,หมู่บ้านพัฒนธน, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดตะล่อม ถ.,วัดตะล่อม, คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดวิจิตรการนิมิตร (วัดหนัง) ซ.วัดวิจิตรการนิมิตร คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดกำแพง ถ.,วัดกำแพง, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนก ถ.,วัดนก, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดบางแวก ถ.,วัดนก, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดตะโน ถ.,วัดตะโน, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดโตนด ซ.วัดโตนด บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ถ.,พุทธมณฑลสาย 1 6, คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดชัยฉิมพลี ซ.วัดชัยฉิมพลี บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร ถ.,เพชรเกษม 28 แยก 22, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร ถ.,เพชรเกษม 28 แยก 22, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดกำแพง ซ.เพชรเกษม 20 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดทองศาลางาม ถ.,เพชรเกษม 20 แยก 9, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดยางบางจาก ซ.เพชรเกษม 28 คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนวลนรดิศ ถ.,เพชรเกษม 19 แยก 3, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดประดู่บางจาก ถ.,เพชรเกษม 34 แยก 4, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดปากน้ำภาษีเจริญ ซ.ปากน้ำ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดจันทร์ประดิษฐาราม ถ.,เพชรเกษม 48 แยก 11, บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดเพลง ซ.เทอดไท 53 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนาคปรก ซ.เทอดไท 51 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนางชี ซ.เทอดไท 41/1 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดอ่างแก้ว ถ.เทอดไท บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดโคนอน ซ.เทอดไท 59 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดรางบัว ซ.เทอดไท 66 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
คริสตจักรข่าวดีภาษีเจริญ ซ.กำนันแม้น 19 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดปากน้ำภาษีเจริญ 8 เทอดไท ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-457-9042
วัดนวลนรดิศ 157 เพชรเกษม 19 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-467-412
02-467-1653
02-457-4900
02-457-8725
02-457-8725
02-467-5102
02-869-1458
วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 541 ซอยศักดิ์เจริญ จรัญสนิทวงศ์ คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-458-1842
02-868-6484
02-868-6483
02-467-2000
02-467-1219
02-467-4585
วัดนาคปรก 342 เทอดไท 49 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-869-0471
02-869-0508
02-467-2380
02-489-0338
02-869-1699
02-457-0217
02-457-8576
วัดโตนด 40 สายบางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-457-3112 02-869--6618
วัดตะล่อม 59 หมู่ 1 จรัญสนิทวงศ์ 13 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-410-2764
02-410-1804
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 2 หมู่ 2 เพชรเกษม 28 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-467-3490
02-457-8334
วัดโคนอน 13 หมู่ 3 พัฒนาการ บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-457-6448
02-467-1754
02-457-5002
02-868-8652
02-868-8654
วัดนิมมานรดี 1 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-413-0888
02-810-0455
02-455-5516
02-455-3819
02-455-8486
02-454-7824
02-801-1949
02-801-1994
02-801-0456-8
วัดนวลนรดิศ 157 เพชรเกษม 19 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-467-412
02-467-1653
02-457-4900
02-457-8725
02-457-8725
02-467-5102
02-869-1458
วัดจันทร์ประดิษฐาราม 27 หมู่ 2 ซอย 48 เพชรเกษม บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-869-4769
02-869-5663
02-869-5888
02-869-8561
02-457-3626
02-869-6411
ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 02-805-0790
02-805-0791
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง