ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสุทธาวาส (วัดดุสิต) ถ.วัดสุทธาวาส บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ) ถ.,สุดสาคร, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดสีหไกรสร (วัดช่องลม) ถ.,วัฒนา, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดยางสุทธาราม ถ.,สายใต้เก่า, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดลครทำ ถ.อิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดดงมูลเหล็ก ซ.จรัญสนิทวงศ์ 28 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดอัมพวา ซ.จรัญสนิทวงศ์ 22 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดพระยาทำ ซ.อรุณอมรินทร์ 15 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดครุฑ ซ.อิสรภาพ 35 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดชิโนรสารามวรวิหาร ถ.อิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดโพธิ์เรียง ซ.จรัญสนิทวงศ์ 18 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
มัสยิดกุฏีหลวง ถ.,กุฏีหลวง, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ศาสนาจักรพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย ถ.,สุริยาพรเทพ, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดฉิมทายกาวาส 268 พรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-412-2069
02-412-3229
02-412-8136
02-848-9337
วัดวิเศษการ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-4123597
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง