ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดพิกุลทอง ซ.ชัยพฤกษ์ 22 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดศีลมหาสนิท ซ.สวนผัก 5 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ซ.ชัยพฤกษ์ 26 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ถ.,สวนผัก 48 แยก 2, ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดน้อยใน ซ.วัดน้อยใน ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดไก่เตี้ย ซ.วัดไก่เตี้ย ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดนครป่าหมาก ถ.ชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดสุวรรณคีรี (วัดขี้เหล็ก) ซ.ชัยพฤกษ์ 2 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดตลิ่งชัน ถ.ชักพระ คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดมะกอก ถ.ฉิมพลี บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดจำปา ถ.จำปา กาญจนาภิเษก บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดทอง ซ.บรมราชชนนี 63 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดกระจัง ซ.บรมราชชนนี 67 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดช่างเหล็ก ซ.ฉิมพลี 1 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดสมรโกฏิ ซ.ราชพฤกษ์ 22 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดมณฑป ซ.ฉิมพลี 3 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดเรไร ซ.แก้วเงินทอง 34 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดโพธิ์ ถ.พุทธมณฑลสาย 1 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดเชิงเลน ซ.หมู่บ้านปิ่นเกล้าคอนโด 2 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดธรรมสถานปู่เถร ถ., 7 ซ้าย, บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดโคกโพธิ์ราม ซ.อินทราวาส 23 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร (วัดทอง) ซ.แก้วเงินทอง 6 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) ถ.แก้วเงินทอง บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดอินทราวาส (วัดประดู่) ซ.อินทราวาส 20 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดประสาท ซ.บางพรม 16 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดศิริวัฒนาราม ถ.พัฒนา บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดแก้ว ถ.แก้วเงินทอง บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดใหม่เทพพล ถ.บางพรม บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดเพลงกลางสวน ซ.บางพรม 33 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดสะพาน ถ.วัดสะพาน บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดกระโจมทอง ซ.ปากน้ำกระโจมทอง 37 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดทองบางเชือกหนัง ซ.ราชพฤกษ์ 8 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดพิกุล ถ.,วัดพิกุล, บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
มัสยิดอัลฮูดา ถ.สวนผัก ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
คริสตจักรมหาพรนิมิตใหม่ ซ.สวนผัก 4 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดกาญจนสิงหาสน์ 686 จรัญสนิทวงศ์ 35 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 02-418-3710
02-418-5067
02-865-6737
02-410-0544
02-412-6621
วัดประสาท 26 จรัญสนิทวงศ์ 35 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 02-410-0827
วัดกระจัง 31 หมู่ 14 ฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 02-448-6667
วัดทอง 17 หมู่ 15 ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 02-887-9676
02-410-5563
02-410-4643
02-886-8894
วัดชัยพฤกษ์มาลา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 02-424-1702
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง