ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอนงคาราม ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 1 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ซ.ท่าดินแดง 16 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 2 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองนพคุณ ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสุวรรณ ซ.เจริญนคร 10 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองเพลง ถ.,วัดทองเพลง, คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดเศวตฉัตรวรวิหาร ซ.เจริญนคร 25 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สุเหร่ากูวติลอิสลาม ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 1 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มัสยิดไซฟี(มัสยิดตึกขาว) ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 5 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มัสยิดสุวรรณภูมิ ซ.เจริญนคร 7 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี ถ.เจริญรัถ คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพมหานคร 02-2330898
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง