ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดประดิษฐาราม ซ.อิสรภาพ 17/1 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบางไส้ไก่ ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถ.,นายลอย, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลางตลาดพลู) ถ.,วัดหิรัญรูจี, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มัสยิดนูรู้ลมูบีน ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
คริสตจักรอิสรภาพ ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดประดิษฐาราม ถ.ถนนอิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 02-4725261
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง