ค้นพบจำนวน 43 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ซ.อรุณอมรินทร์ 6 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โบสถ์วัดซางตาครู้ส ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดประยูรวงศาวาส (วัดรั้วเหล็ก) ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบุปผาราม (วัดดอกไม้) ซ.อรุณอมรินทร์ 5 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดประดิษฐาราม ซ.อิสรภาพ 17/1 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบางไส้ไก่ ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถ.,นายลอย, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลางตลาดพลู) ถ.,วัดหิรัญรูจี, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดเวฬุราชิณ ซ.เทอดไท 2 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดอินทารามวรวิหาร ซ.เทอดไท 8 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดหิรัญรูจีวรวิหาร (วัดน้อย) ซ.เทอดไท 10 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดราชคฤห์วรวิหาร ซ.เทอดไท 14 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม ซ.เทอดไท 19 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดขุนจันทร์ ซ.เทอดไท 28 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดกันตทาราราม (วัดใหม่จีนกัน) ซ.เทอดไท 23 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบางสะแกนอก ซ.เทอดไท 33 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดกระจับพินิจ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสุทธาราม ถ.,สุทธาราม 12, สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดใหม่ยายนุ้ย ซ.วุฒากาศ 24 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบางสะแกใน ถ.,เทอดไท 33 แยก 2, ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดราชวรินทร์ (วัดสำเหร่) ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสุทธาวาส (วัดตาสุต) ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 24 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสันติธรรมาราม ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบางน้ำชน ถ.เจริญนคร สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบุคคโล ซ.เจริญนคร 63 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดกลางดาวคะนอง ซ.เจริญนคร 65 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดดาวคะนอง ซ.เจริญนคร 65 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มัสยิดบางหลวง ซ.อรุณอมรินทร์ 7 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มัสยิดนูรู้ลมูบีน ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มัสยิดสวนพลู ซ.เทอดไท 11 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
คริสตจักรอิสรภาพ ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
คริสตจักรตลาดพลูแบ๊บติสต์ ซ.เทอดไท 16 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ ซ.เจริญนคร 59 สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดกันตทาราราม 414 . ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-2472-2778
0-2466-5608
วัดประดิษฐาราม ถ.ถนนอิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 02-4725261
วัดเวฬุราชิณ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 02-4657508
02-4657508
02-4669574
02-4723022
วัดบางน้ำชน ถ.ถนนเจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 02-8777150
02-8777348
02-8777063
วัดกระจับพินิจ ถนนสายสัมพันธ์ ถ.ถนนสายสัมพันธ์ บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 02-876-5397
วัดกลางดาวคนอง ถ.ถนนเจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 02-468-9290
วัดบุคคโล ถ.ถนนเจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 02-476-2584
วัดราชคฤห์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง