ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ถ.จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดกุศลสมาคร ซ.เยาวราช 8 สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) ถ.จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดกันมาตุยาราม ซ.เยาวราช 8 สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดบำเพ็ญจีนพรต ซ.เยาวราช 8 สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดบพิตรภิมุขวรวิหาร ถ.จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดโลกานุเคราะห์ ถ.,ผลิตผล, จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดมงคลสมาคม ซ.เยาวราช 4 สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดชัยภูมิการาม ถ.เยาวพานิช จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร ถ.,วัดสัมพันธวงศ์, สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ถ.เจริญกรุง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ถ.ทรงวาด สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดอุภัยราชบำรุง ซ.สุ่นหลี ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โบสถ์วัดกาลหว่าร์ ถ.,วานิช 2, ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
มัสยิดหลวงโกชา ซ.ตรอกสะพานญวน สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วัดกันมายุตาราม สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 0-2226-3255
0-2623-1102
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง