ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบางกระเจ้านอก ถ.,พระรามที่ 3 56, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10110
วัดบางกระเจ้ากลาง ถ.,พระรามที่ 3 52, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10110
วัดช่องลม ถ.,พระรามที่ 3 68, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดโพธิ์แมนคุณาราม ถ.,นครไทย 16, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดช่องนนทรี ถ.,พระรามที่ 3 67, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10110
วัดดอกไม้ ถ.,พระราม 3 33, บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดคลองภูมิ ถ.,พระราม 3 46, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10110
วัดทองบน ถ.พระรามที่ 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดคลองใหม่ ถ.,พระรามที่ 3 57, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10110
วัดปริวาศ ถ.,พระรามที่ 3 30, บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดด่าน ถ.,พระรามที่ 3 34, บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10110
มัสยิดลิวาอุ้ลอิสลาม ซ.สาธุประดิษฐ์ 30 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
มัสยิดดารุ้ลมุสลิมิน ถ.,ชื่นจิต, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
คริสตจักรสันติธรรม ถ.,หมู่บ้านกลางกรุง, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วัดคลองใหม่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 0-2294-4787
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง