ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักสงฆ์ก๊กฮึ้งเซี่ยมฮุกลิ้ม ซ.แม้นศรี คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถ.,วัดโสมนัส, วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) ซ.หลานหลวง 1 วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดสิตาราม (วัดคอกหมู) ถ.ดำรงรักษ์ คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ถ.,บรมบรรพต, บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดเทวีวรญาติ (วัดจางวางพ่วง) ถ.เฉลิมเขต 4 วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดดิสานุการาม ถ.ดิสมาร์ค วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดพระพิเรนทร์ ถ.คลองถมวัดพิเรนทร์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดเทพศิรินทราวาส ถ.,อนุสรณ์ 2, วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดพลับพลาชัย ถ.หลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดคณิกาผล ถ.ยมราชสุขุม ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ซ.มังกร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
มัสยิดมหานาค ถ.กรุงแมน คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ ถ.ยุคล 1 วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
คริสตจักรไมตรีจิต ซ.ตรอกพันธ์จิตต์ 1 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วัดสุนทรธรรมทาน 216 หลานหลวง วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 02-628-1539
02-629-9691
วัดพระพิเรนทร์ 326 วรจักร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 02-221-6559
02-222-2255
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-223-4561
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง