ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โบสถ์จีนเซเว่นท์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ซ.จุฬาฯ 46 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ถ.,แยกวัดบรมนิวาส, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดสระบัว ถ.รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดชัยมงคล ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดดวงแข ซ.ดวงแข รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดพระมหาไถ่ ถ.,ร่วมฤดี 5, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
มัสยิดอินโดนิเซีย ถ.,โปโล 5, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
คริสตจักรไมตรีจิตหลังสวน ซ.หลังสวน 5 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
คริสตจักรปลูกจิต ซ.ปลูกจิตร 1 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
วัดปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 02-2543192 02-2511417
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง