ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบึงทองหลาง ซ.ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ถ.,แฮปปี้แลนด์ 1 แยก 3, คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัดศรีบุญเรือง ซ.รามคำแหง 107 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัดจันทวงศาราม (วัดกลาง) ถ.,ชุมชนวัดกลาง 2, คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัดเทพลีลา (วัดตึก) ซ.รามคำแหง 41 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัดพระไกรสีห์ (วัดน้อย) ถ., วัดพระไกรสีห์ 1, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.,เลิศนาวา, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม ซ.หมู่บ้านมินสาคร คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม(มัสยิดรามคำแหง) ซ.รามคำแหง 53 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์(มัสยิดหัวหมากน้อย) ซ.ประชาร่วมใจ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดยามีอุ้ลมุตตะกีน ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดซิรอยุ้ลอิบาดะห์ ซ.ทางพิเศษศรีรัช โครงข่ายนอกเมือง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ ถ.,พระราม 9 30, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรแห่งความรักกรุงเทพมหานคร ถ.,สินธร 21, คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรแฮปปี้แลนด์ ซ.แฮปปี้แลนด์เก่า 4 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรคลองจั่น ซ.ศรีบูรพา 2 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรเจริญกรรมที่ 1 กรุงเทพ ถ.,นวมินทร์ 14 แยก 7, คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรข่าวประเสริฐกรุงเทพ ซ.ลาดพร้าว 140 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรใจสมาน ถ.,สุภาพงษ์ 1, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรนาซารีน ซ.รามคำแหง 60/4 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรพระกรุณาคุณ ซ.รามคำแหง 48 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรหัวหมาก ซ.รามคำแหง 36/1 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรพระศิลา ซ.รามคำแหง 33 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ ซ.รามคำแหง 16 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรสยามกรุงเทพ ถ.,รามคำแหง 24 แยก 2, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรของพระคริสต์มูลนิธิสิทธิชนไทย ถ., 11, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัดพระไกรสีห์ 60 รามคำแหง 23 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-718-5415
วัดศรีบุญเรือง 594 สุขาภิบาล 3 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-375-2460-1
วัดเทพลีลา บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-318-0639
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง