ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โบสถ์ไคร์สเชิช ซ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ซ.เจริญกรุง 40 บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โบสถ์อาสณวิหารอัสสัมชัญ ซ.เจริญกรุง 40 บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร ถ.,วัดมหาพฤฒาราม, มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วัดหัวลำโพง ถ.,หลังวัดหัวลำโพง, สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วัดแก้วแจ่มฟ้า ถ.สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วัดม่วงแค ถ.,เจริญกรุง 34, บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วัดสวนพลู ซ.เจริญกรุง 42/1 บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
มัสยิดสมาคมไทย-ปากิสถาน ซ.มหาเศรษฐ์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
มัสยิดฮารูณ ซ.เจริญกรุง 36 บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
มัสยิดมีราซุดดีน ซ.สีลม 22 สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะฮ์ ซ.สีลม 13 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
มัสยิดบ้านอู่ ซ.เจริญกรุง 46 บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คริสตจักรเทียนสั่ง ซ.สว่าง 2 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คริสตจักรสะพานเหลือง ซ.ตรอกหมอสุ่น มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คริสตจักรที่ 2 สามย่าน ถ.สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อาคารมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คริสตจักรความหวังใหม่แบ๊พติสต์ ถ.,พุทธโอสถ, สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คริสตจักรสร้างสรรค์ ซ.สาทร 12 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
พระคริสตธรรมกรุงเทพ ซ.สาทร 12 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ ซ.ศรีเวียง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คริสตจักรสาธร ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วัดม่วงแค บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2330898
วัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 02-2365669 02-2371280
วัดหัวลำโพง บางรัก กรุงเทพมหานคร
วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร บางรัก กรุงเทพมหานคร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง