ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดประสาทบุญญาวาส ถ.ดาวข่าง วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดราชผาติการามวรวิหาร ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดนักบุญเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้า ซ.มิตรคาม วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดราชาธิวาสวรวิหาร ถ.,สามเสน 9, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซ.ศรีอยุธยา 21 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดเทวราชกุญชร 90 ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดประสาทบุญญาวาส 36 ดาวข่าง วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-241-0353
02-241-0133
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง