ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โบสถ์แอ๊ดเวนตีส ซ.หลานหลวง 11 สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถ.,วัดแก้วฟ้า, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดใหม่ทองเสน ถ.สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดจันทรสโมสร ถ.,สามเสน 25, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดประชาระบือธรรม ถ.,วัดประชาระบือธรรม, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดน้อยนพคุณ ถ.,วัดน้อยนพคุณ, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดประสาทบุญญาวาส ถ.ดาวข่าง วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดโบสถ์สามเสน ถ.สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดสวัสดิวารีศรีมาราม (วัดแคสามเสน) ถ.,วัดสวัสดิ์, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดราชผาติการามวรวิหาร ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดอัมพวัน ถ.,วัดอัมพวัน, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดนักบุญเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดสุคันธาราม ถ.,สุคันธาราม 7, สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้า ซ.มิตรคาม วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดราชาธิวาสวรวิหาร ถ.,สามเสน 9, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดจอมสุดาราม (วัดไพรงาม) ถ.,วัดจอมสุดาราม, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซ.ศรีอยุธยา 21 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวณ) ถ.,พิษณุโลก 3, สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ถ.,สามเสน 23, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดจันทรสโมสร 977 สามเสน 25 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-669-3233
วัดเทวราชกุญชร 90 ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดประสาทบุญญาวาส 36 ดาวข่าง วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-241-0353
02-241-0133
วัดใหม่ทองเสน 74 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-241-1561
วัดจอมสุดาราม 1516 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-668-3596
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดมหรรณพารามวรวิหาร ดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-224-1811
วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-668-7988
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง