ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบุรณศิริมาตยาราม ถ.อัษฎางค์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ถ.พระจันทร์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้วมรกต)
ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง