ค้นพบจำนวน 44 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดนรนาถสุนทริการาม ถ.กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดอินทรวิหาร ซ.สามเสน 10 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดเอี่ยมวรนุช ซ.สามเสน 8/1 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดสามพระยาวรวิหาร ถ., สามเสน 3, วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดใหม่อมตรส ซ.สามเสน 8 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดมกุฏกษัตริยาราม ถ.ประชาธิปไตย บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดสังเวชวิศยาราม ถ.,สามเสน 1, วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดตรีทศเทพ ถ.ประชาธิปไตย บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ถ.จักรพงษ์ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดบวรนิเวศวิหาร ซ.ตรอกบวรรังษี บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดปรินายกวรวิหาร ถ.วัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดบุรณศิริมาตยาราม ถ.อัษฎางค์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ถ.พระจันทร์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดราชนัดดารามวรวิหาร ถ.มหาไชย บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดมหรรณพารามวรวิหาร ซ.ตรอกมหรรณพ เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดเทพธิดาราม ถ.มหาไชย สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ถ.บำรุงเมือง เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถ.ราชบพิธ วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดทิพยวารีวิหาร ซ.ทิพย์วารี วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) ถ.ตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มัสยิดจักรพงษ์ ซ.ตรอกสุเหร่า ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มัสยิดบ้านตึกดิน ถ.,ดำเนินกลางเหนือ, บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คริสตจักรนิรมิตใหม่ ซ.เทเวศร์ 3 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้วมรกต)
ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดมกุฏกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดสุทัศนเทพวราราม 146 ถ.อุณากรรณ์ วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-222-6935
02-222-9632
วัดสามพระยา 165 สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-628-7931
02-628-9130-1
วัดนรนาถสุนทริการาม 66 กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-281-2161
02-282-7238
วัดเทพธิดาราม 70 ซอยสำราญราษฎร์ มหาไชย สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-621-0256
02-621-0306
วัดราชนัดดาราม 2 มหาไชย สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-226-1167
02-621-2171
วัดอินทรวิหาร 144 วิสุทธิ์กษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02--282-3173
02-282-0461
วัดมหรรณพาราม 261 ตะนาว เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-224-1811
วัดปรินายก 1 ราชดำเนินนอก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-282-6845
02-282-6085
วัดราชบุรณะ 119 จักรเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-226-4922-3
วัดปรินายก 1 ราชดำเนินนอก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-282-6845
02-282-6085
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดบวรนิเวศวิหาร พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดชัยชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระนคร กรุงเทพมหานคร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง